Home  Informatie  Agenda  Hofhouding  Foto  Verslagen  Teksten  Contact    
________________________________________________________________________

Een leerzame en belangwekkende rondleiding door de
 HVC Afvalcentrale in Alkmaar
op vrijdag 6 april 2018
Organisatie en uitvoering: Vrouwe Frizonia

Het gebouw is groot, rood en imposant in het weidegroene landschap aan de oostkant van Alkmaar.
Hier wordt ons afval gescheiden, verbrandt en omgezet in duurzame energie.
Niet altijd zie je thuis in de beslotenheid van je eigen huishouden de zin in van afvalscheiding.
Want het is lastig.
Wat hoort bij wat en wat hoort in welke bak.
Waar laat ik al die bakken.
En wanneer wordt welke bak opgehaald?
 Hoe werk ik zo goed mogelijk mee aan de tot standkoming van een verbeterd milieu.

Papier moet in de ene bak, plastic in een andere en tuinafval weer in een andere container.
Je wordt er soms een beetje ibbel van.
Maar het moet!
Zoveel werd ons deze middag wel duidelijk.
Tenslotte gaat het om een leefbare wereld voor onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

En wie wil dat nu niet.
Dan is het wel zo handig om te weten hoe het zit.
Een bezoek aan de Afvalcentrale vonden we dan ook een perfecte manier om geinformeerd te raken en onze goede wil te tonen.
Het mileu gaat ons aan het hart.
Op naar de Afvalcentrale dus!
Tijdens een korte inleiding kregen we te horen en te zien welke weg het afval aflegt binnen de verwerkingscentrale, wat er allemaal bij komt kijken
 en waar we tijdens de rondleiding op moeten letten.

We luisterden aandachtig en ruilden vervolgens buitengewoon toegeeflijk onze fraaie paars/rode outfits in
voor een blauw bezoekersjasje en een felblauwe helm.
Niet dat het charmant stond, maar veiligheid voor alles dus iedereen deed braaf aan de verplichte verkleedpartij mee.

Hilariteit alom!

Schematische tekeningen maakten ons duidelijk hoe een afvalcentrale werkt, waar het afval binnenkomt,
hoe het gescheiden wordt om vervolgens via grote grijpers in de vuurovens te belanden.

Erg lekker fris zag het er allemaal niet uit!

En er leek ook maar geen einde aan te komen, want de aanvoer gaat dag en nacht door. 

We mochten dicht in de buurt komen.

Via de hoofdtelefoon kregen we de nodige informatie toegediend.

We keken onze ogen uit.


Afval scheiden is serious bussiness.
HVC zamelt afval in, sorteert, verwerkt en recyclet het.
Maar van de huishoudens wordt gevraagd een bijdrage te leveren door thuis al gft, plastic, blik en oud papier te scheiden.

De rest gebeurt door het zenuwcentrum van de afvalcentrale waar vandaan alle processen worden begeleid.

Is het nuttig om aan afvalscheiding te doen?
Jazeker.
Is het nodig?
Nou en of.

En daarom 

kan ook dit leerzame uitje als een waardevolle happening de geschiedenisboeken van Festina Lente in.
Met dank aan Lady Aukje en Doña Mira-Soesa voor de foto's!!